Οικονομικές μεταφράσεις

Οι οικονομικές μεταφράσεις είναι αρκετά πολύπλοκες και απαιτητικές. Μόνο ένας εξειδικευμένος μεταφραστής με επαρκή εμπειρία μπορεί να μεταφράσει σωστά τα οικονομικά κείμενα, καθώς απαιτούνται ειδικές γνώσεις της ορολογίας και των συντομογραφιών που συνδέονται με τον τομέα αυτό.

Οι οικονομικές μεταφράσεις απαιτούν μέγιστη ακρίβεια. Μόνο ένα λάθος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική ζημιά. Επομένως, ένας επαγγελματίας μεταφραστής πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικός. Η γνώση της οικονομικής ορολογίας και η σωστή χρήση της είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για μια ποιοτική μετάφραση.

Χρειάζεται ακόμα πλήρης συμμόρφωση με το αρχικό κείμενο. Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες πρέπει να μεταφράζουν τα οικονομικά έγγραφα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, διατηρώντας το νόημα του αρχικού κειμένου.

 

Τι σας προσφέρουμε;

Οι μεταφράσεις που παρέχει η εταιρεία μας είναι έγκυρες, επίσημες και σύμφωνες πάντα με την ελληνική νομοθεσία. Γίνονται δεκτές από κάθε δημόσια ή ιδιωτική αρχή που ζητά ένα επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

Το προσωπικό της εταιρείας μας με την πολυετή εμπειρία και τις εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέτει, μπορεί να αναλάβει τη μετάφραση των οικονομικών εγγράφων σας, προσφέροντάς σας το καλύτερο αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε μεταφράσεις:

 • ισολογισμών
 • οικονομοτεχνικών μελετών
 • μηνιαίων-ετήσιων εκθέσεων
 • διεθνών λογιστικών προτύπων-λογιστικών φύλλων
 • τιμολογίων-εμπορικών συναλλαγών
 • επιχειρηματικών εκθέσεων – πορισμάτων
 • οικονομικών καταστάσεων
 • χρηματοοικονομικών εκθέσεων
 • εγγράφων ασφαλιστικών ταμείων ή φορέων
 • τραπεζικών εγγράφων
 • εκκαθαριστικών
 • πανεπιστημιακών εργασιών
 • κειμένων τομέα Marketing – Management
 • επιχειρησιακής επικοινωνίας
 • επιχειρηματικών σχεδίων (business plan)

 

Η παράδοση των μεταφρασμένων εγγράφων γίνεται άμεσα και στην καλύτερη τιμή!

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την προετοιμασία των εγγράφων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς θα σας παρέχουμε αναλυτική ενημέρωση.