Νομικές Μεταφράσεις

Οι νομικές μεταφράσεις συμβάλλουν στη γεφύρωση των γλωσσικών φραγμών που αναπόφευκτα προκύπτουν μεταξύ επαγγελματιών από διαφορετικά μέρη του κόσμου.

Η μετάφραση νομικών εγγράφων πρέπει πάντα να γίνεται με ακρίβεια και να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο στυλ γραφής με βάση τη γλώσσα στην οποία θα γίνει η μετάφραση. Η σωστή διατύπωση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το παραμικρό λάθος θα μπορούσε να περιπλέξει μια νομική διαδικασία και να δημιουργήσει προβλήματα.

Δεδομένου ότι οι νομικές μεταφράσεις περιλαμβάνουν πολύ επαγγελματική γραφή, ο μεταφραστής πρέπει να είναι πλήρως εξοικειωμένος με τη νομική ορολογία τόσο στη γλώσσα-πηγή όσο και στη γλώσσα-στόχο. Έτσι, διασφαλίζεται ότι η νομική μετάφραση που προκύπτει είναι ακριβής και συμβατή με τις νομικές απαιτήσεις.

 

Τι σας προσφέρουμε;

Οι μεταφράσεις που παρέχει η εταιρεία μας είναι έγκυρες, επίσημες και σύμφωνες πάντα με την ελληνική νομοθεσία. Γίνονται δεκτές από κάθε δημόσια ή ιδιωτική αρχή που ζητά ένα επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

Το προσωπικό της εταιρείας μας με την πολυετή εμπειρία και τις εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέτει, μπορεί να αναλάβει τη μετάφραση των νομικών εγγράφων σας, προσφέροντάς σας το καλύτερο αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε νομικές μεταφράσεις:

 • Διεθνούς Δικαίου
 • Εμπορικού Δικαίου
 • Ναυτικού Δικαίου
 • Ποινικού Δικαίου
 • Εταιρικού Δικαίου
 • Νομικών Κειμένων για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Εταιρικών και Κυβερνητικών Συμφωνιών
 • Συστάσεων – Συγχωνεύσεων – Καταστατικών Εταιρειών
 • Χρεογράφων
 • ΦΕΚ (Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως)
 • Ιδιωτικών-Εμπορικών συμβάσεων
 • Αγωγών
 • Συμβολαίων διαφόρων τύπων
 • Ευρεσιτεχνιών
 • Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Εγγράφων Μετανάστευσης

Το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα σας παρέχουν επίσημες νομικές μεταφράσεις υψηλής ποιότητας. Η παράδοση των μεταφρασμένων εγγράφων γίνεται άμεσα και στην καλύτερη τιμή!

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την προετοιμασία των εγγράφων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς θα σας παρέχουμε αναλυτική ενημέρωση.