Μεταφράσεις πτυχίων και βιογραφικών

Οι μεταφράσεις πτυχίων και βιογραφικών είναι πολύ σημαντικές εάν προτίθεστε να απευθυνθείτε στην αγορά του εξωτερικού, είτε για μεταπτυχιακές σπουδές, είτε για εύρεση εργασίας.

Οι έμπειροι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν τη μετάφραση πτυχίων και βιογραφικών προσεγγίζοντας τα με σοβαρότητα, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για το μέλλον σας.

Η μετάφραση ενός πτυχίου είναι απαραίτητη για την υποβολή αίτησης για σπουδές σε ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού.  Το πανεπιστήμιο απαιτεί συνήθως έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν το επίπεδο των προσόντων του ατόμου που υποβάλλει την αίτηση.

Όσον αφορά το βιογραφικό, μια επαγγελματική μετάφραση είναι απαραίτητη για μια καλή πρώτη εντύπωση στον μελλοντικό εργοδότη. Επιπλέον, είναι ένας τρόπος για να ξεχωρίσει κανείς από τους υπόλοιπους υποψηφίους.

 

Τι σας προσφέρουμε;

Οι μεταφράσεις που παρέχει η εταιρεία μας είναι έγκυρες, επίσημες και σύμφωνες πάντα με την ελληνική νομοθεσία. Γίνονται δεκτές από κάθε δημόσια ή ιδιωτική αρχή που ζητά ένα επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε μεταφράσεις:

  • βιογραφικών σημειωμάτων
  • πιστοποιητικών σπουδών
  • πτυχίων ξένων και ελληνικών πανεπιστημίων & τεχνολογικών ιδρυμάτων
  • απολυτηρίων λυκείου
  • βεβαιώσεων σπουδών
  • αναλυτικών βαθμολογιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
  • πτυχίων ξένων γλωσσών / πιστοποιητικών επάρκειας
  • πιστοποιητικών δεξιοτήτων Πληροφορικής και άλλων τομέων
  • συστατικών επιστολών
  • πιστοποιητικών σεμιναρίων & επιμορφώσεων

Το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα σας παρέχουν επίσημες μεταφράσεις υψηλής ποιότητας. Η παράδοση των μεταφρασμένων εγγράφων γίνεται άμεσα και στην καλύτερη τιμή!

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την προετοιμασία των εγγράφων σας ή τη διαδικασία επικύρωσης των μεταφρασμένων εγγράφων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς θα σας παρέχουμε αναλυτική ενημέρωση.