Μεταφράσεις όρων χρήσης & GDPR

Οι μεταφράσεις όρων χρήσης & GDPR είναι πλέον απαραίτητες. Με την εφαρμογή του νέου κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα GDPR (General Data Protection Regulation, Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα) από τις 25 Μαΐου 2018, όλοι οι ιδιοκτήτες/δημιουργοί ιστοσελίδων θα πρέπει να έχουν ενημερώσει – τροποποιήσει τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων τους λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του κανονισμού.

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού είναι υποχρεωτική. Έτσι, θα είστε νόμιμοι και θα χρησιμοποιείτε τις καλύτερες και πιο σύγχρονες εταιρικές πρακτικές. Παράλληλα, θα έχετε σχέσεις διαφάνειας και εμπιστοσύνης με τους συνδρομητές-πελάτες σας. Η μη τήρηση του κανονισμού μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην φήμη και την αξιοπιστία της εταιρείας σας. Μπορεί να επιφέρει ακόμα και τσουχτερά πρόστιμα σε περίπτωση καταγγελίας.

Οι Όροι Χρήσης είναι ένα νομικό κείμενο. Είναι απαραίτητο σε κάθε ιστοσελίδα που θέλει να λειτουργεί νόμιμα και να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες στους χρήστες της. Οι όροι χρήσης είναι μια ηλεκτρονική σύμβαση που δεσμεύει τον χρήστη από την μία πλευρά και τον διαχειριστή της ιστοσελίδας από την άλλη, ώστε οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της κάθε πλευράς να είναι σαφή και γνωστά σε όλους. Την παραπομπή για το κείμενο των όρων χρήσης συνήθως την βρίσκουμε στο κάτω μέρος – footer – μιας ιστοσελίδας.

Γενικότερα, επικρατεί η άποψη ότι σχεδόν κανένας χρήστης δεν διαβάζει τους όρους χρήσης μιας ιστοσελίδας. Ωστόσο, αυτή η εντύπωση είναι εσφαλμένη, καθώς είναι πάρα πολλοί οι χρήστες που διαβάζουν προσεκτικά αυτά τα κείμενα. Ειδικά, εάν δραστηριοποιείστε στον διεθνή χώρο και κυρίως στην Ευρώπη, θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο και τη μετάφρασή τους.

 

Τι σας προσφέρουμε;

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει μεταφράσεις όρων χρήσης & GDPR. Σας παρέχουμε τη σωστή μετάφραση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας σας, χωρίς γλωσσικές ασυνέπειες και με τη σωστή νοηματική απόδοση. Οι συνεργάτες μας, γνωρίζουν άριστα τις γλώσσες που μεταφράζουν καθώς κατέχουν αντίστοιχα και την απαιτούμενη νομική ορολογία.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την προετοιμασία της μετάφρασης των όρων χρήσης & GDPR της ιστοσελίδας σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς θα σας παρέχουμε αναλυτική ενημέρωση.