Ιατρικές μεταφράσεις & Φαρμακευτικές μεταφράσεις

Οι ιατρικές μεταφράσεις όπως και οι φαρμακευτικές μεταφράσεις είναι αρκετά απαιτητικές. Απαιτούν ακριβείς και ενημερωμένες τεχνικές γνώσεις και πλήρη κατανόηση του ιατρικού τομέα και της ορολογίας του.

Η ακρίβεια στις ιατρικές μεταφράσεις καθώς και στις φαρμακευτικές μεταφράσεις μπορεί να επιτευχθεί μόνο από επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν εξειδίκευση στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης. Ο κλάδος της ιατρικής και της φαρμακευτικής είναι σημαντικοί για την ανθρώπινη ζωή.  Επομένως, δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, καθώς ένα  μικρό λάθος στη μετάφραση ή μια ανακρίβεια μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις.

 

Τι σας προσφέρουμε;

Οι Ιατρικές μεταφράσεις και οι Φαρμακευτικές μεταφράσεις που παρέχει η εταιρεία μας είναι έγκυρες, επίσημες και σύμφωνες πάντα με την ελληνική νομοθεσία. Γίνονται δεκτές από κάθε δημόσια ή ιδιωτική αρχή που ζητά ένα επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

Το προσωπικό της εταιρείας μας με την πολυετή εμπειρία και τις εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέτει, μπορεί να αναλάβει τη μετάφραση των ιατρικών και φαρμακευτικών εγγράφων σας, προσφέροντάς σας το καλύτερο αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 • Μεταφράσεις ιατρικών εξετάσεων
 • Μεταφράσεις ιατρικών γνωματεύσεων
 • Μεταφράσεις οδηγιών χρήσης φαρμάκων – προδιαγραφών ιατρικών σκευασμάτων
 • Μεταφράσεις ιατρικών εγγράφων για ασφαλιστικά ταμεία ή φορείς
 • Μεταφράσεις λογισμικού ιατρικών μηχανημάτων
 • Μεταφράσεις κλινικών μελετών
 • Μεταφράσεις ιατρικών ευρεσιτεχνιών
 • Μεταφράσεις εγχειριδίων ιατρικών μηχανημάτων
 • Μεταφράσεις εγχειριδίων ιατρικού / νοσοκομειακού εξοπλισμού
 • Μεταφράσεις ιατρικών πρωτοκόλλων – πορισμάτων
 • Μεταφράσεις ιατρικών εκθέσεων
 • Μεταφράσεις φαρμακευτικών μελετών ή ερευνών
 • Μεταφράσεις ιατρικών άρθρων / διαλέξεων
 • Μεταφράσεις εντύπων ενημερωμένης συγκατάθεσης (ICF)
 • Μεταφράσεις ενημερωτικών φυλλαδίων ασθενών (PIL)
 • Μεταφράσεις εντύπων παρουσίασης περιστατικού (CRF)
 • Μεταφράσεις περιλήψεων χαρακτηριστικών προϊόντος (SPC)
 • Μεταφράσεις γενικών ρυθμιστικών εγγράφων
 • Μεταφράσεις ιατρικών ερωτηματολογίων
 • Μεταφράσεις οδηγιών χρήσης για ιατρικό προσωπικό και ασθενείς
 • Μεταφράσεις περιλήψεων νοσοκομειακών εξιτηρίων
 • Μεταφράσεις αναφορών ασφαλείας

Το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα σας παρέχουν επίσημες μεταφράσεις υψηλής ποιότητας. Παραδίδουμε τα μεταφρασμένα έγγραφα άμεσα και στην καλύτερη τιμή!

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την προετοιμασία των εγγράφων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς θα σας παρέχουμε αναλυτική ενημέρωση.