Ιατρικές & Φαρμακευτικές μεταφράσεις

Οι ιατρικές και φαρμακευτικές μεταφράσεις είναι αρκετά απαιτητικές. Απαιτούν ακριβείς και ενημερωμένες τεχνικές γνώσεις και πλήρη κατανόηση του ιατρικού τομέα και της ορολογίας του.

Η ακρίβεια στις ιατρικές και φαρμακευτικές μεταφράσεις μπορεί να επιτευχθεί μόνο από επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν εξειδίκευση στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης. Ο κλάδος της ιατρικής και της φαρμακευτικής είναι σημαντικοί για την ανθρώπινη ζωή.  Επομένως, δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη, καθώς ένα  μικρό λάθος στη μετάφραση ή μια ανακρίβεια μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις.

 

Τι σας προσφέρουμε;

Οι μεταφράσεις που παρέχει η εταιρεία μας είναι έγκυρες, επίσημες και σύμφωνες πάντα με την ελληνική νομοθεσία. Γίνονται δεκτές από κάθε δημόσια ή ιδιωτική αρχή που ζητά ένα επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

Το προσωπικό της εταιρείας μας με την πολυετή εμπειρία και τις εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέτει, μπορεί να αναλάβει τη μετάφραση των ιατρικών και φαρμακευτικών εγγράφων σας, προσφέροντάς σας το καλύτερο αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε μεταφράσεις:

 • ιατρικών εξετάσεων
 • ιατρικών γνωματεύσεων
 • οδηγιών χρήσης φαρμάκων – προδιαγραφών ιατρικών σκευασμάτων
 • ιατρικών εγγράφων για ασφαλιστικά ταμεία ή φορείς
 • λογισμικού ιατρικών μηχανημάτων
 • κλινικών μελετών
 • ιατρικών ευρεσιτεχνιών
 • εγχειριδίων ιατρικών μηχανημάτων
 • εγχειριδίων ιατρικού / νοσοκομειακού εξοπλισμού
 • ιατρικών πρωτοκόλλων – πορισμάτων
 • ιατρικών εκθέσεων
 • φαρμακευτικών μελετών ή ερευνών
 • ιατρικών άρθρων / διαλέξεων
 • εντύπων ενημερωμένης συγκατάθεσης (ICF)
 • ενημερωτικών φυλλαδίων ασθενών (PIL)
 • εντύπων παρουσίασης περιστατικού (CRF)
 • περιλήψεων χαρακτηριστικών προϊόντος (SPC)
 • γενικών ρυθμιστικών εγγράφων
 • ιατρικών ερωτηματολογίων
 • οδηγιών χρήσης για ιατρικό προσωπικό και ασθενείς
 • περιλήψεων νοσοκομειακών εξιτηρίων
 • αναφορών ασφαλείας

Το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα σας παρέχουν επίσημες μεταφράσεις υψηλής ποιότητας. Παραδίδουμε τα μεταφρασμένα έγγραφα άμεσα και στην καλύτερη τιμή!

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την προετοιμασία των εγγράφων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς θα σας παρέχουμε αναλυτική ενημέρωση.