Εταιρεία

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο των μεταφραστικών υπηρεσιών με μεγάλη επιτυχία. Συνδυάζει την ποιότητα, με την ταχύτητα και την ανταγωνιστικότητα των τιμών της. Κύριο μέλημά της είναι η παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη στην καλύτερη τιμή της αγοράς.

Ειδικότερα, η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα μεταφράσεων από και προς σε όλες τις γλώσσες καθώς και όλων των ειδών των κειμένων. Η γκάμα των μεταφράσεων που καλύπτει η εταιρεία μας είναι μεγάλη. Μπορεί να ικανοποιήσει ανάγκες για επίσημη μετάφραση τίτλων (πτυχίων και πιστοποιητικών) έως και μεταφράσεις αρχείων και ιστοσελίδων για επιχειρήσεις.

Σκοπός της εταιρείας μας, είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο καλύτερο εφικτό κοστολόγιο, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τον πελάτη!

Επαγγελματισμός

Ο επαγγελματισμός για την εταιρεία μας, αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς. Αποσκοπεί στην παροχή εξατομικευμένων και ποιοτικών υπηρεσιών στο χώρο της μετάφρασης.

Όλες οι γλώσσες

Για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες όλων των πελατών, παρέχουμε υπηρεσίες μετάφρασης σε όλες τις γλώσσες και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αναγνωρίζουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας και τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Άριστοι συνεργάτες

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας είναι αποτέλεσμα του ολοκληρωμένου δικτύου άριστων συνεργατών. Οι συνεργάτες μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο χώρο της μετάφρασης. Έτσι, μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων των πελατών, επιχειρήσεων και απλών καταναλωτών.

Γρήγορη εξυπηρέτηση

Ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα δεν είναι μόνο η ποιότητα των μεταφράσεων που παρέχουμε αλλά ο συνδυασμός ποιότητας και άμεσης εξυπηρέτησης στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στόχος μας είναι οι πελάτες μας να εξυπηρετούνται άμεσα και να δέχονται την υψηλότερη χρησιμότητα από τις υπηρεσίες μας.

Το όραμά μας

Το όραμα μας οφείλει να αντανακλά τις αξίες, τη φιλοσοφία και την κουλτούρα που μας διέπουν, ως προς δύο κύριους πυλώνες. Τον ενδο-επιχειρησιακό πυλώνα, δηλαδή την εκπλήρωση των επιθυμιών των παρόχων της επιχειρηματικής λειτουργίας και τον εξω-επιχειρησιακό πυλώνα, δηλαδή την εκπλήρωση των επιθυμιών των αγοραστών της υπηρεσίας και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών.

Συνεπώς, το όραμα μας είναι η συνεχής προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους που απευθύνονται σε μεγάλο εύρος κοινού, πάντα με τη στήριξη και τη βοήθεια της αφοσιωμένης ομάδας συνεργατών, που διαθέτουμε.

Η εταιρεία μας δεν ενδιαφέρεται μόνο για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας αλλάαποσκοπεί και στην ικανοποίηση των συνεργατών μας.

Οι στόχοι μας

  • Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών.

  • Αποσκοπούμε στην ικανοποίηση των συνεργατών μας.

  • Παροχή εξουσιοδότησης σε ικανά στελέχη.

  • Συνεχής προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

  • Χαμηλό κόστος υπηρεσιών.