Επίσημες Μεταφράσεις

Ως Επίσημες Μεταφράσεις ή Επικυρωμένες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις εγγράφων, που είναι έγκυρες και ακριβείς ως προς το περιεχόμενο και είναι επικυρωμένες ή θεωρημένες, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Δηλαδή, η εγκυρότητα της μετάφρασης πιστοποιείται. Οι μεταφράσεις μπορεί να γίνουν από ξένες γλώσσες στην ελληνική ή αντίστροφα από την ελληνική σε κάποια ξένη γλώσσα.

 

Στην Ελλάδα δικαίωμα εκπόνησης επίσημων μεταφράσεων έχουν οι εξής:

 • Η μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
 • Δικηγόροι
 • Συμβολαιογράφοι
 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση τη μετάφραση ή τη διερμηνεία

 

Πότε χρειάζονται;

Οι Επίσημες Μεταφράσεις προσκομίζονται σε δημόσιες ή ιδιωτικές αρχές και χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά ή δικαιολογητικά στοιχεία. Μερικές από τις δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες, στις οποίες μπορεί να χρειαστεί να προσκομίσετε κάποιο επίσημα μεταφρασμένο έγγραφο είναι οι εξής:

 • Υπουργεία
 • Δήμοι
 • Πανεπιστήμια
 • Ληξιαρχεία
 • Εφορίες
 • Τράπεζες
 • Πρεσβείες κ.λπ.

 

Τι σας προσφέρουμε;

Οι Επίσημες Μεταφράσεις που παρέχει η εταιρεία μας είναι έγκυρες και σύμφωνες πάντα με την ελληνική νομοθεσία. Επίσης, γίνονται δεκτές από κάθε δημόσια ή ιδιωτική αρχή που ζητά ένα επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε μεταφράσεις για:

 • Ιδιωτικές συμβάσεις
 • Ασφαλιστικά μέτρα
 • Δικαστικές προσφυγές – έγγραφα για δικαστική χρήση
 • Συμβόλαια
 • Καταστατικά εταιρειών
 • Έγγραφα άδειας και πιστοποίησης
 • Ευρεσιτεχνίες και πατέντες
 • Δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας
 • Βιογραφικά σημειώματα
 • Συστατικές επιστολές
 • Αλληλογραφία
 • Πτυχία, αναλυτικές βαθμολογίες και πιστοποιητικά
 • Τιμολόγια για αποζημιώσεις από ασφαλιστικούς φορείς ή ταμεία
 • Προκηρύξεις ΑΣΕΠ
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Πιστοποιητικό γάμου
 • Πιστοποιητικό διαζυγίου
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Διαβατήριο
 • Φοιτητικό Πάσο
 • Όλα τα δημόσια έγγραφα

 

Το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα σας παρέχουν επίσημες μεταφράσεις υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, παραδίδουμε όλα τα μεταφρασμένα εγγράφα άμεσα και στην καλύτερη τιμή!

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την προετοιμασία των εγγράφων σας ή τη διαδικασία επικύρωσης των μεταφρασμένων εγγράφων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς θα σας παρέχουμε αναλυτική ενημέρωση.