Επίσημες μεταφράσεις

Ως Επίσημες ή επικυρωμένες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται οι μεταφράσεις εγγράφων, που είναι έγκυρες και ακριβείς ως προς το περιεχόμενο και οι οποίες είναι επικυρωμένες ή θεωρημένες, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Δηλαδή, η εγκυρότητα της μετάφρασης πιστοποιείται. Οι μεταφράσεις μπορεί να γίνουν από ξένες γλώσσες στην ελληνική ή αντίστροφα από την ελληνική σε κάποια ξένη γλώσσα.

 

Στην Ελλάδα δικαίωμα εκπόνησης επίσημων μεταφράσεων έχουν οι εξής:

 • Η μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
 • Δικηγόροι
 • Συμβολαιογράφοι
 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση τη μετάφραση ή τη διερμηνεία

 

Πότε χρειάζονται;

Οι επίσημες μεταφράσεις προσκομίζονται σε δημόσιες ή ιδιωτικές αρχές και χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά ή δικαιολογητικά στοιχεία. Μερικές από τις δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες, στις οποίες μπορεί να χρειαστεί να προσκομίσετε κάποιο μεταφρασμένο έγγραφο είναι οι εξής:

 • Υπουργεία
 • Δήμοι
 • Πανεπιστήμια
 • Ληξιαρχεία
 • Εφορίες
 • Τράπεζες
 • Πρεσβείες κ.λπ.

 

Τι σας προσφέρουμε;

Οι μεταφράσεις που παρέχει η εταιρεία μας είναι έγκυρες, επίσημες και σύμφωνες πάντα με την ελληνική νομοθεσία. Γίνονται δεκτές από κάθε δημόσια ή ιδιωτική αρχή που ζητά ένα επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε μεταφράσεις για:

 • Ιδιωτικές συμβάσεις
 • Ασφαλιστικά μέτρα
 • Δικαστικές προσφυγές – έγγραφα για δικαστική χρήση
 • Συμβόλαια
 • Καταστατικά εταιρειών
 • Έγγραφα άδειας και πιστοποίησης
 • Ευρεσιτεχνίες και πατέντες
 • Δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας
 • Βιογραφικά σημειώματα
 • Συστατικές επιστολές
 • Αλληλογραφία
 • Πτυχία, αναλυτικές βαθμολογίες και πιστοποιητικά
 • Τιμολόγια για αποζημιώσεις από ασφαλιστικούς φορείς ή ταμεία
 • Προκηρύξεις ΑΣΕΠ
 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Πιστοποιητικό γάμου
 • Πιστοποιητικό διαζυγίου
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Διαβατήριο
 • Φοιτητικό Πάσο
 • Όλα τα δημόσια έγγραφα

 

Το έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας θα σας παρέχουν επίσημες μεταφράσεις υψηλής ποιότητας. Η παράδοση των μεταφρασμένων εγγράφων γίνεται άμεσα και στην καλύτερη τιμή!

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με την προετοιμασία των εγγράφων σας ή τη διαδικασία επικύρωσης των μεταφρασμένων εγγράφων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς θα σας παρέχουμε αναλυτική ενημέρωση.