Τεχνικές Μεταφράσεις

Τεχνικές Μεταφράσεις

Οι μεταφράσεις που παρέχει η εταιρία μας, είναι επίσημες και σύμφωνες πάντα με την ελληνική νομοθεσία. Γίνονται δεκτές από κάθε δημόσια και ιδιωτική αρχή, όπως είναι οι εφορίες, τα πανεπιστήμια, τα ληξιαρχεία αλλά και κάθε φορέας που ζητάει ένα επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας οικιακών-λευκών συσκευών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας ιατρικών μηχανημάτων-συσκευών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας αυτοκινήτων & μηχανών
  • Μεταφράσεις φυλλαδίων & καταλόγων τεχνικών χαρακτηριστικών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων κατασκευών μηχανικού εξοπλισμού
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων μηχανημάτων βαριάς βιομηχανίας
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων γεωργικών μηχανημάτων-συστημάτων
  • Μεταφράσεις τεχνικών μελετών διαφόρων κλάδων
  • Μεταφράσεις γεωπονικών μελετών