Οικονομικές μεταφράσεις

Οικονομικές μεταφράσεις

Οι μεταφράσεις που παρέχει η εταιρία μας, είναι επίσημες και σύμφωνες πάντα με την ελληνική νομοθεσία. Γίνονται δεκτές από κάθε δημόσια και ιδιωτική αρχή, όπως είναι οι εφορίες, τα πανεπιστήμια, τα ληξιαρχεία αλλά και κάθε φορέας που ζητάει ένα επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

 • Μεταφράσεις ισολογισμών
 • Μεταφράσεις οικονομοτεχνικών μελετών
 • Μεταφράσεις μηνιαίων-ετήσιων εκθέσεων
 • Μεταφράσεις διεθνών λογιστικών προτύπων-λογιστικών φύλλων
 • Μεταφράσεις τιμολογίων-εμπορικών συναλλαγών
 • Μεταφράσεις επιχειρηματικών εκθέσεων – πορισμάτων
 • Μεταφράσεις οικονομικών καταστάσεων
 • Μεταφράσεις χρηματοοικονομικών εκθέσεων
 • Μεταφράσεις εγγράφων ασφαλιστικών ταμείων ή φορέων
 • Μεταφράσεις τραπεζικών εγγράφων
 • Μεταφράσεις εκκαθαριστικών
 • Μεταφράσεις πανεπιστημιακών εργασιών
 • Μεταφράσεις κειμένων τομέα Marketing – Management
 • Μεταφράσεις επιχειρησιακής επικοινωνίας
 • Μεταφράσεις επιχειρηματικών σχεδίων (business plan)