Μεταφράσεις Όρων Χρήσης & GDPR

Μεταφράσεις όρων χρήσης & GDPR

Με την εφαρμογή του νέου κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα GDPR(General Data Protection Regulation, Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα) από τις 25 Μαΐου 2018, όλοι οι ιδιοκτήτες/δημιουργοί ιστοσελίδων θα πρέπει να ενημερώσουν – τροποποιήσουν τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων τους λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του κανονισμού. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού είναι υποχρεωτική. Όχι μόνο για να είστε νόμιμοι και να χρησιμοποιείτε τις καλύτερες και πιο σύγχρονες εταιρικές πρακτικές. Αλλά και για να έχετε σχέσεις διαφάνειας και εμπιστοσύνης με τους συνδρομητές-πελάτες σας. Μη τήρηση του Κανονισμού μπορεί να επιφέρει όχι μόνο ανεπανόρθωτη ζημιά στην φήμη και την αξιοπιστία της εταιρίας σας αλλά και τσουχτερά πρόστιμα σε περίπτωση καταγγελίας.

Οι Όροι Χρήσης είναι ένα νομικό κείμενο, απαραίτητο σε κάθε ιστοσελίδα που θέλει να λειτουργεί νόμιμα και να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες στους χρήστες της. Οι όροι χρήσης είναι μια ηλεκτρονική σύμβαση όπου δεσμεύουν τον χρήστη από την μία πλευρά και τον διαχειριστή της ιστοσελίδας από την άλλη, ώστε οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της κάθε πλευράς να είναι σαφή και γνωστά σε όλους. Την παραπομπή για το κείμενο των όρων χρήσης την συνήθως την βρίσκουμε στο κάτω μέρος – footer – μιας ιστοσελίδας.

Συνήθως πιστεύουμε ότι τους όρους χρήσης δεν τους διαβάζει κανείς. Αυτή είναι μια εσφαλμένη εντύπωση καθώς είναι πάρα πολλοί οι χρήστες που διαβάζουν προσεκτικά τους όρους χρήσης μιας ιστοσελίδας, ειδικά εάν δραστηριοποιήστε στον διεθνή χώρο και κυρίως στην Ευρώπη.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη σωστή μετάφραση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας σας, χωρίς γλωσσικές ασυνέπειες και με τη σωστή νοηματική απόδοση. Οι συνεργάτες μας, γνωρίζουν άριστα τις γλώσσες που μεταφράζουν καθώς κατέχουν αντίστοιχα και την απαιτούμενη νομική ορολογία.