Μεταφράσεις πτυχίων και βιογραφικών

Μεταφράσεις πτυχίων και βιογραφικών

Οι μεταφράσεις που παρέχει η εταιρία μας, είναι επίσημες και σύμφωνες πάντα με την ελληνική νομοθεσία. Γίνονται δεκτές από κάθε δημόσια και ιδιωτική αρχή, όπως είναι οι εφορίες, τα πανεπιστήμια, τα ληξιαρχεία αλλά και κάθε φορέας που ζητάει ένα επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

  • Μεταφράσεις βιογραφικών σημειωμάτων
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών σπουδών
  • Μεταφράσεις πτυχίων ξένων και ελληνικών πανεπιστημίων & τεχνολογικών ιδρυμάτων
  • Μεταφράσεις απολυτηρίων λυκείου
  • Μεταφράσεις βεβαιώσεων σπουδών
  • Μεταφράσεις αναλυτικών βαθμολογιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
  • Μεταφράσεις πτυχίων ξένων γλωσσών / πιστοποιητικών επάρκειας
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών δεξιοτήτων Πληροφορικής και άλλων τομέων
  • Μεταφράσεις συστατικών επιστολών
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών σεμιναρίων & επιμορφώσεων