Ιατρικές και φαρμακευτικές μεταφράσεις

Ιατρικές μεταφράσεις

Οι μεταφράσεις που παρέχει η εταιρία μας, είναι επίσημες και σύμφωνες πάντα με την ελληνική νομοθεσία. Γίνονται δεκτές από κάθε δημόσια και ιδιωτική αρχή, όπως είναι οι εφορίες, τα πανεπιστήμια, τα ληξιαρχεία αλλά και κάθε φορέας που ζητάει ένα επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό.

 • Μεταφράσεις ιατρικών εξετάσεων
 • Μεταφράσεις ιατρικών γνωματεύσεων
 • Μεταφράσεις ιατρικών εγγράφων για ασφαλιστικά ταμεία ή φορείς
 • Μεταφράσεις οδηγιών χρήσεως φαρμάκων- προδιαγραφών ιατρικών σκευασμάτων
 • Μεταφράσεις λογισμικού ιατρικών μηχανημάτων
 • Μεταφράσεις κλινικών μελετών
 • Μεταφράσεις ιατρικών ευρεσιτεχνιών
 • Μεταφράσεις εγχειριδίων ιατρικών μηχανημάτων
 • Μεταφράσεις εγχειριδίων ιατρικού / νοσοκομειακού εξοπλισμού
 • Μεταφράσεις ιατρικών πρωτοκόλλων-πορισμάτων
 • Μεταφράσεις ιατρικών εκθέσεων
 • Μεταφράσεις ιατρικών άρθρων / διαλέξεων
 • Μεταφράσεις φαρμακευτικών μελετών ή ερευνών
 • Μεταφράσεις σε έντυπα ενημερωμένης συγκατάθεσης (ICF)
 • Μεταφράσεις σε ενημερωτικά φυλλάδια ασθενών (PIL)
 • Μεταφράσεις σε έντυπα παρουσίασης περιστατικού (CRF)
 • Μεταφράσεις σε περιλήψεις χαρακτηριστικών προϊόντος (SPC)
 • Μεταφράσεις σε γενικά ρυθμιστικά έγγραφα
 • Μεταφράσεις σε ιατρικά ερωτηματολόγια
 • Μεταφράσεις σε οδηγίες χρήσης για ιατρικό προσωπικό και ασθενείς
 • Μεταφράσεις σε περιλήψεις νοσοκομειακών εξιτηρίων
 • Μεταφράσεις σε αναφορές ασφαλείας